Em hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 73 – sgk lịch sử 11

Em hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven?

Bài làm:

Những điểm cơ bản trong chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru – dơ – ven:

 • Về kinh tế - tài chính:
  • Thông qua các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng.
  • Thành lập những cơ quan để thực hiện vai trò “điều tiết” của nhà nước tư bản đối với đời sống xã hội.
 • Về chính trị - xã hội:
  • Chi 16 tỉ đô la để cứu trợ trực tiếp cho người thất nghiệp
  • Lập ra quý liên bang để giúp các doanh nghiệp đang phá sản.
 • Về đối ngoại:
  • Đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô (11/1933)
  • Thực hiện chính sách láng giềng thân thiện với các nước khu vực Mĩ La – tinh.
  • Thông qua hàng loạt đạo luật để giữ vai trò trung lập trước các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ.
 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 11