Theo em, sự kiện Muy-ních còn được nhìn nhận, đánh giá như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 92 – sgk lịch sử 11

Theo em, sự kiện Muy-ních còn được nhìn nhận, đánh giá như thế nào?

Bài làm:

Đánh giá sự kiện Muy-ních:

  • Thoả hiệp đế quốc ở Muy ních là đích cao nhất của chính sách dung túng, nhượng bộ, lôi kéo phát xít mà các nước phương Tây đã thi hành từ đâu để chống lại Liên Xô. Ngày 30/9, Đức và Anh đã ký ở Muy ních một bàn tuyên bố "không xâm phạm lẫn nhau để giải quyết hoà bình các vấn đề tranh chấp". Sau đó một thời gian ngắn, một bản tuyên bố tương tự cũng được ký kết giữa Đức và Pháp.
  • Hiệp nghị Muy nich về thực chất là một âm mưu nghiêm trọng nhằm thành lập "mặt trận thống nhất của chủ nghĩa đế quốc quốc tế" chống Liên Xô. Đây là lần thứ hai sau khi cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi, các nước đế quốc hầu như đã đạt được mục đích của chúng (lần thứ nhất là mặt trận đế quốc 14 nước vũ trang can thiệp vào Liên Xô từ 1918 – 1921).
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021