Vì sao kinh tế Mĩ phát triển mạnh trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 73 – sgk lịch sử 11

Vì sao kinh tế Mĩ phát triển mạnh trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

Bài làm:

Trong những năm 20 của thế kỉ XX Mĩ bước vào thời kì phồn vinh, là nước giàu nhất thế giới. Sở dĩ Mĩ đạt được như vậy là do:

  • Mĩ thu được nhiều lợi nhuận do buôn bán vũ khí trong chiến tranh
  • Không bị chiến tranh tàn phá
  • Mĩ cũng là nước thắng trận, trở thành chủ nợ của Châu Âu
  • Sớm áp dụng khoa học-kĩ thuật vào trong sản xuất
  • Biết sử dụng phương pháp quản lí sản xuất tiên tiến, mở rộng quy mô và chuyên môn hoá trong sản xuất.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021