Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa thời cận đại: tác giả, năm sinh - năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp và hạn chế

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa thời cận đại: tác giả, năm sinh - năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp và hạn chế

Bài làm:

Tác giảNăm sinh - năm mấtTác phẩm tiêu biểu
Vích-to Huy-gô1802 - 1885Tiểu thuyết “Những người cùng khổ”.
Lép Tôn-xtôi1828 - 1910Chiến tranh và Hòa bình, An-na Ka-rê-ni-na, Phục sinh.
An-đéc-xen1805 - 1875Nàng tiên cá, Cô bé bán diêm,…
Mác Tuên1935 - 1910Những người I-nô-xăng đi du lịch, Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ.
Pu-skin1799 - 1837Con đường mùa đông, Tôi yêu em, Đám mây đen,…
Lỗ Tấn1881 - 1936Nhật kí người điên, AQ Chính chuyện; Thuốc,...
Pi-cát-xôNhạc công guitar già, Người đàn bà khóc,…
Bét-tô-venCác bản giao hưởng số 3, số 5, số 9,…
Trai-cốp-xki1840 - 1893Các vở balê: Hồ Thiên Nga, Người đẹp ngủ trong rừng, vở ôpêra: Con đầm pích,…

Nhận xét:

 • Những đóng góp:
  • Phản ánh hiện thực xã hội, những vấn đề như: nghèo đói, cơ cực, áp bức, bóc lột, chiến tranh xâm lược phi nghĩa,…
  • Đã sử dụng ngòi bút để đấu tranh với quân xâm lược và chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
  • Thể hiện niềm mong ước xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn, góp phần làm giàu cho tri thức của nhân loại.
 • Những hạn chế:
  • Chưa thể đánh thắng được các thế lực thống trị, bóc lột.
  • Chưa thể giúp những người dân nghèo khổ thoát khỏi vòng nô lệ.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021