Hãy giải thích vì sao số người thất nghiệp ở Mĩ lên mức cao nhất vào những năm 1932 – 1933?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 71 – sgk lịch sử 11

Hãy giải thích vì sao số người thất nghiệp ở Mĩ lên mức cao nhất vào những năm 1932 – 1933?

Bài làm:

Số người thất nghiệp ở Mĩ lên mức cao nhất vào những năm 1932 – 1933 bởi vì đó là thời kì nền kinh tế của Mĩ kết thúc thời hoàng kim lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Sản lượng công nghiệp chỉ còn 53,8% so với năm 1929, 11,5 công ty thương nghiệp, 58 công ty đường sắt bị phá sản. 10 vạn ngân hàng phải đóng cửa…Điều đó đã khiến cho nạn thất nghiệp, nghèo đói tràn lan, đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021