Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 153 – sgk lịch sử 11

Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?

Bài làm:

Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước là bởi vì:

Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong một nhà nho nghèo yêu nước, lớn lên trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, lạ chứng kiến nhiều của đấu tranh yêu nước của các bậc tiền bối bị thất bại. Nguyễn Ái Quốc rất khâm phục tình thần yêu nước của họ nhưng không đi theo con đường ấy.

Do đó, ngày 5/6/1911 Nguyễn Tất Thành sang phương Tây tìm hiểu xem nước Pháp và nước khác làm như thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào mình.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021