Sử dụng lược đồ (trang 94) để trình bày việc phát xít Đức mở đầu việc xâm chiếm Châu Âu như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 94 – sgk lịch sử 11

Sử dụng lược đồ (trang 94) để trình bày việc phát xít Đức mở đầu việc xâm chiếm Châu Âu như thế nào?

Bài làm:

Việc phát xít Đức mở đầu xâm chiếm Châu Âu diễn ra:

  • Sau khi đánh chiếm Áo và Tiệp Khắc, giành được ưu thế trong hội nghị Muy – ních, Đức tiếp tục thực hiện tham vọng của mình bằng việc chính thức châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Rạng sáng ngày 1/9/1939, quân đội Đức tấn công Ba Lan. Hai ngày sau, Anh và Pháp buộc phải tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu.
  • Với ưu thế tuyệt đối, Đức áp dụng chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” và chiếm được Ba Lan sau gần một tháng.
  • Tháng 4/1940, Đức tấn công sang phía Tây, chiếm hầu hết các nước tư bản châu Âu.
  • Tháng 6/1940, Đức đánh chiếm nước Pháp, Pa – ri bỏ ngỏ.
  • Tháng 7/1940, Đức thực hiện kế hoạch đánh Anh nhưng không thực hiện được.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021