Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

 • 1 Đánh giá

Nhật Bản là nước duy nhất ở Châu á được xếp vào hàng ngũ các cường quốc tư bản. Trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới tư bản duy nhất ở Châu Á này phát triển như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài “ Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)” lịch sử 11.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Nhật Bản trong những năm 1918 - 1929

1. Nước Nhật trong những năm 1918-1923.

 • Kinh tế:
  • Sau thế chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh.
  • Nhật Bản không bị chiến tranh tàn phá.
  • Thu nhiều lợi nhuận trong chiến tranh bằng sản xuất và bán vũ khí.
  • Lợi dụng châu Âu có chiến tranh, Nhật tranh thủ sản xuất hàng hóa và xuất khẩu.
  • Từ năm 1920-1921, kinh tế Nhật lâm vào khủng hoảng.
 • Xã hội:
  • Nông dân và công nhân đấu tranh.
  • Trên cơ sở đó, Đảng cộng sản Nhật Bản được thành lập (7/1922).

2. Nước Nhật trong những năm 1924-1929.

 • Kinh tế: Phát triển bất bênh, không ổn định
 • Chính trị- xã hội:
  • Thi hành 1 số cải cách về chính trị (đầu thập niên 20).
  • Thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại hiếu chiến (cuối thập niên 20).

II. Khủng hoảng kinh tế (1929-1933) và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản.

1.Khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản.

 • Kinh tế:
  • Giảm sút nghiêm trọng nhất là nông nghiệp.
  • Sản lượng công nghiệp năm 1931 giảm 32,5%
  • Ngoại thương giảm 80%
  • Đồng yên sụt giảm nghiêm trọng

=>Hậu quả: Nông dân phá sản, công nhân thất nghiệp =>xã hội mâu thuẫn và cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ quyết liệt.

2. Quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.

 • Giới cầm quyền Nhật chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.
 • Đặc điểm QT quân phiệt hóa
  • Là quá trình kết hợp giữa CN quân phiệt với nhà nước.
  • Kéo dài suốt trong thập niên 30.
  • Song song với QT quân phiệt hóa, Nhật tiến hành chiến tranh xâm lược.

=>Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh ở Châu Á.

3. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản.

 • Thời gian: Thập niên 30 của thế kỉ XX.
 • Lãnh đạo: Đảng cộng sản.
 • Hình thức: Biểu tình, bãi công, thành lập mặt trận nhân dân.
 • Mục đích: Phản đối chính sách xâm lược hiếu chiến của chính quyền Nhật.
 • Ý nghĩa: Làm chậm lại quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 75 – sgk lịch sử 11

Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1929 có những điểm gì nổi bật?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 76 – sgk lịch sử 11

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã tác động đến nước Nhật như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 77 – sgk lịch sử 11

Vì sao Nhật Bản đánh chiếm Trung Quốc?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 78 – sgk lịch sử 11

Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển chính của nước Nhật trong những năm 1918 – 1939?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 78 – sgk lịch sử 11

Qúa trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P2)


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021