Nêu những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Nêu những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới?

Bài làm:

Những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới:

  • Thay chế độ trung thu lương thực thừa bằng thuế lương thực.
  • Cho phép tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhot, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.
  • Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế.
  • Tư nhân được tự do buôn bán trao đổi.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021