Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới(1929 – 1933) để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 – sgk lịch sử 11

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới(1929 – 1933) để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ?

Bài làm:

Bước vào năm 1929, nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa bao giờ thấy. Chính cuộc khủng hoảng này đã để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế Mĩ. Cụ thể là:

 • Kinh tế:
  • sản lượng công nghiệp chỉ còn 53,8% so với năm 1929
  • 40% tổng số ngân hàng phải đóng cửa (10 vạn)
  • 11,5 công ti thương nghiệp, 58 công ti đường sắt bị phá sản
 • Chính trị- xã hội:
  • Nạn thất nghiệp, nghèo đói tràn lan, đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn
  • Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng toàn nước Mĩ.
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021