Cuộc tấn công của Phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 95 – sgk lịch sử 11

Cuộc tấn công của Phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào?

Bài làm:

Diễn biến cuộc tấn công của Phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô:

  • Ngày 22/6/1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô theo kế hoạch đã định.
  • Thời gian đầu nhờ có ưu thế về vũ khí và kinh nghiệm tác chiến nên quân Đức tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô.
  • 12/1941, Hồng quân Liên Xô phản công quyết liệt, đẩy lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ Matxcơva, làm phá sản kế hoạch "chiến tranh chớp nhoáng của Đức".
  • Cuối năm 1942 Đức chuyển mũi nhọn tấn công xuống phía Nam nhằm chiếm Xtalingrat, song không thể chiếm thành phố này.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021