Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã tác động đến nước Nhật như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 76 – sgk lịch sử 11

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã tác động đến nước Nhật như thế nào?

Bài làm:

Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 tới Nhật Bản là:

  • Kinh tế giảm sút nghiêm trọng nhất là nông nghiệp.
  • Sản lượng công nghiệp năm 1931 giảm 32,5%
  • Thị trường trong nước và ngoài nước bị thu hẹp
  • Đồng yên sụt giảm nghiêm trọng
  • Khủng hoảng kinh tế đẩy mạnh quá trình tập trung sản xuất, tăng cường quyền lực của các tập đoàn tư bản lớn.

=> Hậu quả: Nông dân phá sản, công nhân thất nghiệp =>xã hội mâu thuẫn và cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ quyết liệt.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021