Dựa vào lược đồ hình 13 hãy nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ La Tinh đầu thế kỉ XIX?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa vào lược đồ hình 13 hãy nêu kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ La Tinh đầu thế kỉ XIX?

Bài làm:

- Sau những cuộc đấy tranh giành độc lập, vào đầu thế kỉ XIX, các nước ở khu vực Mĩ La Tinh đã thu lại được những thành quả to lớn. Đó là các nước đã lần lượt tuyên bố độc lập. Cụ thể dựa vào bản đồ hình 13 ta có thể liệt kê được:

  • 1821 :Mê hi cô
  • 1816: Áchentina
  • 1828: Urugoay
  • 1811: Paragoay
  • 1822: Braxin
  • 1821: Pê-ru
  • 1830: Colômbia
  • 1830: Ecuađo
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử 11