Dựa vào hình 5, cho biết: Cây bông và cây lúa gạo được trồng ở những nước nào? Tên các nước sản xuất nhiều ô tô và khu vực khai thác nhiều dầu mỏ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 107 – sgk địa lí 5

Dựa vào hình 5, cho biết:

  • Cây bông và cây lúa gạo được trồng ở những nước nào?
  • Tên các nước sản xuất nhiều ô tô và khu vực khai thác nhiều dầu mỏ?

Bài làm:

  • Cây bông được trồng nhiều ở Trung Quốc, Ấn Độ, Ca – Zắc – Xtan
  • Lúa gạo được trồng nhiều ở: Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ
  • Các nước sản xuất nhiều ô tô là: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
  • Khu vực khai thác nhiều dầu mỏ là Đông Nam Á và Tân Nam Á.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021