Tìm trên bản đồ tự nhiên thế giới vị trí Châu Đại Dương và Châu Nam Cực?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 129 – sgk địa lí 5

Tìm trên bản đồ tự nhiên thế giới vị trí Châu Đại Dương và Châu Nam Cực?

Bài làm:

  • Vị trí của Châu Đại Dương là: Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.
  • Vị trí Châu Nam Cực là: Từ vòng cực Nam đến cực Nam. Gồm lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021