Địa phương em có những ngành công nghiệp và nghề thủ công nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 93 – sgk địa lí 5

Địa phương em có những ngành công nghiệp và nghề thủ công nào?

Bài làm:

Quê em ở Hà Nội, ở đây có rất nhiều các ngành công nghiệp và nghề thủ công.

  • Các ngành công nghiệp ở Hà Nội là: Cơ khí; chế biến lương thưc, thực phẩm; dệt, may mặc…
  • Ngành thủ công ở Hà Nội là: làng gốm Bát Tràng, làng Cốm Vòng, làng hoa Tây Tựu, làng nón Chuông – Chương Mỹ…
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021