Kể tên một số hải sản của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 79 – sgk địa lí 5

Kể tên một số hải sản của nước ta?

Bài làm:

Một số loại hải sản của nước ta là: các loại cá (trích tuyết, ngừ, đối…) và các loại tôm, cua, bề bề, ốc, sò điệp, hàu….

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021