Chỉ vị trí nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 68 – sgk địa lí 5

Chỉ vị trí nước ta trên hình 1 và trên quả Địa cầu?

Bài làm:

Các em dựa trên hình 1 và trên quả Địa cầu để xác định vị trí của nước ta.

Nước ta nằm trên bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia và Biển Đông.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021