Dựa vào quả địa cầu và hình 1, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn của Châu Á?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 105 – sgk địa lí 5

Dựa vào quả địa cầu và hình 1, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn của Châu Á?

Bài làm:

 • Vị trí địa lí và giới hạn Châu Á dài từ gần cực Bắc tới quá Xích đạo, ba phía giáp biển và đại dương
 • Giới hạn của Châu Á:
  • Phía Bắc tiếp giáp Bắc Băng Dương
  • Phía Đông tiếp giáp Thái Bình Dương
  • Phía Nam tiếp giáp Ấn Độ Dương
  • Phía Tây tiếp giáp Châu Âu và Châu Phi.

 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021