Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 126 – sgk địa lí 5

Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật?

Bài làm:

Năm 2004, châu Mĩ có 941 triệu người. So với dân số của các châu lục trên thế giới, dân số châu Mĩ đứng ở vị trí thứ ba sau châu Á và châu Âu.

Dân cư châu Mĩ phần lớn là người nhập cư từ các châu lục khác đến. Dân cư sống tập trung ở miền ven biển và miền Đông. Đây là nơi sinh sống từ lâu đời của người Anh – Điêng.

  • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021