Bài 26: Châu Mĩ (tiếp) sgk Địa lí 5 Trang 123

 • 1 Đánh giá

Bài học trước, chúng ta đẽ biết được vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên của châu Mĩ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về dân cư và hoạt động kinh tế của châu Mĩ.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

3. Dân cư châu Mĩ

 • Người Anh-điêng đã sinh sống từ lâu đời ở châu Mĩ.
 • Phần lớn dân cư châu Mĩ có nguồn gốc là người nhập cư từ các châu lục khác đến.
 • Dân cư sống tập trung ở miền ven biển và miền Đông.

CH: Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới?

Trả lời:

 • Năm 2004, châu Mĩ có 941 triệu người.
 • So với dân số của các châu lục trên thế giới, dân số châu Mĩ đứng ở vị trí thứ ba sau châu Á và châu Âu.

4. Hoạt động kinh tế

 • Châu Mĩ có nền kinh tế phát triển khác nhau giữa các khu vực.
 • Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển nhất, nền nông nghiệp sản xuất quy mô lớn và nền công nghiệp hiện đại.
 • Trung và Nam Mĩ có nền kinh tế đang phát triển sản xuất nông phẩm nhiệt đới, chăn nuôi và khai khoáng để xuất khẩu.

5. Hoa kì

 • Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ
 • Có diện tích lớn thứ tư và dân số dứng thứ ba trên thế giới.
 • Hoa Kỳ có nền kinh tế phát triển cao, đặc biệt các ngành sản xuất điện, máy móc, thiết bị...
 • Đây là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.

CH: Quan sát bản đồ các nước trên thế giới, hãy:

 • Cho biết Hoa Kì giáp với những quốc gia và những đại dương nào?
 • Chỉ trên bản đồ và đọc tên thủ đô của Hoa Kỳ?

Trả lời:

 • Hoa Kì giáp với các quốc gia: Ca na đa, Mê hi cô.
 • Hoa Kì tiếp giáp với các đại dương: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
 • Thủ đô của Hoa Kì là: Washington

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 126 – sgk địa lí 5

Dân cư châu Mĩ có đặc điểm gì nổi bật?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 126 – sgk Địa lí 5

Nêu nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 126 – sgk địa lí 5

Em biết gì về đất nước Hoa Kỳ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 5 bài 26: châu Mĩ ( tiếp theo)


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021