Trắc nghiệm địa lí 5 bài 26: châu Mĩ ( tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 25: châu Mĩ ( tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Năm 2004, châu Mĩ có

 • A. 940
 • B. 941
 • C.914
 • D. 419

Câu 2: Hoa Kì có diện tích đứng thứ mấy thế giới

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 2

Câu 3: Hoa Kỳ có dân số đứng thứ

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D.4

Câu 4: Bắc Mĩ có nền kinh tế

 • A. phát triển nhất
 • B. nền nông nghiệp sản xuất quy mô lớn
 • C. nền công nghiệp hiện đại.
 • D. Tất cả các ý trên đúng

Câu 5: Khu vực có nền kinh tế phát triển nhất là

 • A. Nam Mĩ
 • B. Trung Mĩ
 • C. Trung, Nam Mĩ
 • D. Bắc Mĩ

Câu 6: Dân cư sống tập trung ở

 • A. miền ven biển
 • B. miền tây
 • C. miền ven biển và miền đông
 • D. miền đông

Câu 7: Hoa Kì nằm ở châu lục nào của châu Mĩ?

 • A. Bắc Mĩ
 • B. Nam Mĩ
 • D. Trung Mĩ
 • D. giũa Trung và Nam Mĩ

Câu 8: Một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới ở châu Mĩ là

 • A. Mê-hi-co
 • B. Hoa Kì
 • C. Bra-din
 • D. Ác-hen-ti-na

Câu 9: Cư dân châu Mĩ là người

 • A. da vàng
 • B. da trắng
 • C. da đen
 • D, Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 10: Châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4

Câu 11: Người sinh sống lâu đời ở châu Phi là

 • A. người gốc Âu
 • B. Người Anh điêng
 • C. người gốc Á
 • D. Người gốc Phi
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 26: Châu Mĩ (tiếp) sgk Địa lí 5 Trang 123


 • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021