Trắc nghiệm địa lí 5 bài 25: Châu Mĩ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 25: Châu Mĩ . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Những đồng bằn lớn anwmf ở

 • A. phía nam
 • B. ở giữa
 • C. phía đông
 • D. phía tây

Câu 2: Các dãy núi thấp và cao nguyên nằm ở

 • A. phía tây
 • B. phía nam
 • C. giữa
 • D. phía đông

Câu 3: Thái Bình Dương nằm ở phía nào của châu MĨ?

 • A. Phía bắc
 • B. Phía tây
 • C. Phía đông
 • D. Phía nam

Câu 4: Đồng bằng lớn nhất được gọi là đông bằng

 • A. trung tâm
 • B. Pam-pa
 • C. A-ma-dôn
 • D. cả B và C đều đúng

Câu 5: Phía đông châu Mĩ là:

 • A. Thái Bình Dương
 • B. Đại tây Dương
 • C. Bắc Băng Dương
 • D. Ấn Độ Dương

Câu 6: Châu Mĩ bao gồm

 • A. Bắc Mĩ, Trung Mĩ
 • B. Trung Mĩ, Nam Mĩ
 • C. Bắc Mĩ, Nam Mĩ
 • D. Bắc mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ

Câu 7: Châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích châu lục trên thế giới

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 5

Câu 8: Phía đông châu Mĩ là

 • A. Đại tây Dương
 • B. Thái Bình Dương
 • C. Bắc Băng Dương
 • D. Ấn Độ Dương

Câu 9: Các dãy núi cao và đồ sộ nằm ở

 • A. dọc bờ biển phía đông
 • B. dọc bờ biển phía bắc
 • C. dọc bờ biển phía tây
 • D. phía đông

Câu 10: Châu Mĩ nằm ở

 • A. bán cầu tây
 • B. bán cầu nam
 • C. bán cầu bắc
 • D. bán cầu đông

Câu 11: Chiếm diện tích lớn nhất là khí hậu

 • A. ôn đới
 • B. hàn đới
 • C. ôn đới, nhiệt đới
 • D. nhiệt đới

Câu 12: Châu Mĩ có các đới khí hậu

 • A. nhiệt đới, ôn đới
 • B. ôn đới, hàn đới
 • C. nhiệt đới, ôn đới, hàn đới
 • D. nhiệt đới, hàn đới
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 25: Châu Mĩ sgk Địa lí 5 Trang 120


 • 55 lượt xem