Trắc nghiệm địa lí 5 bài 1: Việt Nam - đất nước chúng ta

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 1: Việt Nam - đất nước chúng ta. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nước có diện tích nhỏ hơn nước ta là

 • A. Trung Quốc
 • B. Nhật Bản
 • C. Lào, Cam-pu-chia
 • D. Lào

Câu 2: Từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta dài

 • A. 3300km
 • B. 2370 km
 • C. 1810 km
 • D. 1650 km

Câu 3: Diện tích Lãnh Thổ nước ta khoảng

 • A. 378000km2
 • B. 330000km2
 • C. 237000km2
 • D. 181000km2

Câu 4: Phần đất liền nước ta giáp

 • A. Trung Quốc
 • B. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia
 • C.Trung Quốc, Lào
 • D. Lào, Cam-pu-chia

Câu 5: Phía Bắc nước ta có

 • A. đảo Cát Bà
 • B. đảo Bạch Long Vĩ
 • C. đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ
 • D. Côn Đảo

Câu 6: Diện tích nước ta nhỏ hơn

 • A. Trung Quốc, Nhật Bản
 • B. Trung Quốc
 • C. Nhật Bản
 • D. Nhật Bản, Lào

Câu 7: Phía nam nước ta có

 • A. Đảo Phú Quốc, Côn Đảo
 • B. đảo Phú Quốc
 • C. Côn Đảo
 • D. đảo Bạch Long Vĩ

Câu 8: Ngoài đất liền nước ta có

 • A. biển
 • B. đảo
 • C. quần đảo, biển, đảo
 • D. quần đảo, đảo

Câu 9: Quần đảo của nước ta là

 • A. Hoàng Sa
 • B. Hoàng Sa, Trường Sa
 • C. Trường Sa
 • D. Phú Quốc

Câu 10: Biển được bao bọc phía nào phần đất liền nước ta?

 • A. Phía đông , nam, tây nam
 • B. phía bắc, đông
 • C. phía đông, nam
 • D. phía nam, tây nam

Câu 11: Vùng biển nước ta thuộc

 • A. Thái Bình Dương
 • B. Ấn Độ Dương
 • C. Biển Đông
 • D. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương

Câu 12: Bán đảo Đông Dương gồm

 • A. Việt Nam, Lào
 • B. Việt Nam, Cam pu chia
 • C. Lào, Cam-pu-chia
 • D. Việt Nam, Lào, Cam pu chia
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 1: Việt Nam – đất nước chúng ta sgk Địa lí 5 Trang 66


 • 131 lượt xem