Trắc nghiệm địa lí 5 bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nước ta có

 • A. 54 dân tộc
 • B. 44 dân tộc
 • C. 64 dân tộc
 • D. 45 dân tộc

Câu 2: Có số dân đông nhất dân tộc

 • A.Mường
 • B. Kinh
 • C. Thái
 • D. Dao

Câu 3: Dân tộc kinh sống chủ yếu ở

 • A. Các đồng Bằng
 • B. ven biển
 • C. các đồng bằng ven biển
 • D. vùng trung du, đồng bằng

Câu 4: Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở

 • A. ven biển
 • B. các cùng đồng bằng
 • C. vùng núi
 • D. vùng núi và cao nguyên

Câu 5: Mật độ dân số là số dân trung bình sống trên

 • A. 10 diện tích đất
 • B. 1 diện tích đất tự nhiên
 • C. 1 diện tích
 • D. 1 diện tích đất

Câu 6: Mật độ dân số nước ta cao hơn

 • A. Trung Quốc
 • B. Lào
 • C. Cam-pu-chia
 • D. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia

Câu 7: Mật độ dân số nước ta năm 2004 là

 • A. 47 người/
 • B. 72 người/
 • C. 249 người/
 • D. 135 người/

Câu 8: Mật độ dân số toàn thế giới năm 2004 là

 • A. 47 người/
 • B. 135 người/
 • C. 24 người/
 • D. 153 người/

Câu 9: Mật độ dân số của Lào năm 2004 là

 • A. 72 người/
 • B. 24 người/
 • C. 47 người/
 • D. 249 người/

Câu 10: Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở

 • A. rừng núi
 • B. ven biển
 • C. rừng núi, đồng bằng
 • D. đồng bằng, ven biển

Câu 11: Ở vùng nào dân cư thưa thớt

 • A. Đồng bằng
 • B. Vùng núi
 • C. Ven biển
 • D. vùng núi, ven biển

Câu 12: Ở vùng nào của nước ta đang thiếu lao động

 • A. Đồng bằng
 • B. Ven biển
 • C. Vùng núi
 • D. Vùng núi, ven biển

Câu 13: Ở vùng nào của nước ta nhiều tài nguyên nhưng lại thưa dân thiếu lao động?

 • A. vùng núi
 • B. vùng đồng bằng
 • C. vùng đồng bằng, ven biển
 • D. vùng ven biển

Câu 14: Khoảng dân số nước ta sống ở

 • A. thành thị
 • B. nông thôn
 • C. vùng núi, ven biển
 • D. thành thị, nông thôn

Câu 15: dân số nước ta sống ở

 • A. nông thôn
 • B. vùng núi
 • C. thành thị
 • D. vùng núi, thành thị

Câu 16: Phần lớn dân số sống ở nông thôn nước ta

 • A. làm ruộng
 • B. làm nghề thủ công
 • C. chăn nuôi
 • D. làm nghề nông
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư sgk Địa lí 5 Trang 84


 • 42 lượt xem