Trắc nghiệm địa lí 5 bài 29: Ôn tập cuối năm

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 29: Ôn tập cuối năm. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phía đông châu Mĩ là:

 • A. Thái Bình Dương
 • B. Đại tây Dương
 • C. Bắc Băng Dương
 • D. Ấn Độ Dương

Câu 2: Hoa Kì có diện tích đứng thứ mấy thế giới

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 2

Câu 3: Trung QuốC thuộc châu lục nào

 • A. Châu Á
 • B. Châu Âu
 • C. Châu Mĩ
 • D. Châu Phi

Câu 4: Động vật tiêu biểu của châu Nam Cực là

 • A. chim cánh cụt
 • D. lạc đà
 • C. gấu cô-a-la
 • D. căng-gu-ru

Câu 5: Hoa Kì thuộc châu lục nào

 • A. châu Âu
 • B. Châu Mĩ
 • C. Châu Á
 • d. Châu Phi

Câu 6: Cư dân châu Mĩ là người

 • A. da vàng
 • B. da trắng
 • C. da đen
 • D, Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 7: Lào- Cam-pu-chia thuộc châu lục nào?

 • A. Châu Phi
 • B. Châu Âu
 • C. Châu Á
 • D. Châu Mĩ

Câu 8: Ai Cập thuộc châu lục nào

 • A. Châu Mĩ
 • B. Châu Á
 • C. Châu Âu
 • D. Châu Phi

Câu 9: Châu Phi đang phát triển đối mặt với những khó khăn nào?

 • A. thiếu ăn, thiếu mặc
 • B. thiếu mặc, dịch bệnh
 • C. dịch bệnh, thiếu ăn
 • D. thiếu ăn, thiếu mặc, dịch bệnh

Câu 10: Liên Bang Nga thuộc châu lục nào

 • A. Châu Âu
 • B. Cả châu Âu và châu Á
 • C. Châu Á
 • D. Châu Mĩ

Câu 11: Pháp thuộc châu lục nào?

 • A. Châu Đại Dương
 • B. Châu Phi
 • C. Châu Âu
 • D. Châu Á

Câu 12: Châu Mĩ nằm ở

 • A. bán cầu tây
 • B. bán cầu nam
 • C. bán cầu bắc
 • D. bán cầu đông
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 29: Ôn tập cuối năm sgk Địa lí 5 Trang 132


 • 72 lượt xem