Trắc nghiệm địa lí 5 bài 17: Châu Á

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 17: Châu Á . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Châu Á có những đới khí hậu nào?

 • A. Nhiệt đới
 • B. Ôn đới
 • C. Hàn đới
 • D. Từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới

Câu 2: Rừng tai-ga thuộc

 • A. Nhật Bản
 • B. Liên Bang Nga
 • C. Nê-pan
 • D. In-đo-ne-xi-a

Câu 3: Năm 2004 châu Á có

 • A. 876 triệu người
 • B. 4054 triệu người
 • C.884 triệu người
 • D. 728 triệu người

Câu 4: Châu Á có đỉnh núi cao và đồ sộ là:

 • A. Kima
 • B. Phú Sĩ
 • C. Côn Luân
 • D. Ê – vơ – rét

Câu 5: Châu Á có diện tích

 • A. 44 triệu
 • B. 42 triệu
 • B. 30 triệu
 • D. 10 triệu

Câu 6: Đồng bằng Hoa Bắc ở

 • A. Tây Nam Á
 • B. Trung Á
 • C. Đông Á
 • D. Bắc Á

Câu 7: Núi và cao nguyên chiếm bao nhiêu diện tích châu Á?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Châu Á có bán hoang mạc

 • A. Ca-dắc-xtan
 • B. Nhật Bản
 • C. In-do-ne-xi-a
 • D. Nê-pan

Câu 9: Châu Á có vịnh biển

 • A In- đô-nê-xi-a
 • B. Nê pan
 • C. Nhật Bản
 • D. Ca-dắc-xtan

Câu 10: Đồng bằng Lưỡng Hà ở

 • A. Tây Nam Á
 • B. Nam Á
 • C. Trung Á
 • D. Đông Á

Câu 11: Châu Á có mấy phía giáp biển và đại dương?

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4

Câu 12: Châu Á giáp với các châu lục

 • A. Châu Mĩ
 • B. Châu Đại Dương
 • C. Nam Cực
 • D. Châu Phi, Châu Âu
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 17: Châu Á sgk Địa lí 5 Trang 102


 • 187 lượt xem