Trắc nghiệm địa lí 5 bài 19: Các nước láng giềng của Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 19: Các nước láng giềng của Việt Nam. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đất Trung Quốc từ lâu đã có những sản phẩm nào nổi tiếng?

 • A. tơ lụa
 • B. gốm, sứ
 • C. chè
 • D. tơ lụa, gốm, sứ, chè

Câu 2: Miền tây Trung Quốc chủ yếu là

 • A. núi
 • B. núi và cao nguyên
 • C. đồng bằng
 • D. đồng bằng và cao nguyên

Câu 3: Campuchia sản- xuất và chế biến nhiều những loại sản phẩm nào

 • A. lúa gạo, cao su
 • B. B. hồ tiêu đường thốt nốt
 • C. Cao su, hồ tiêu
 • D. lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt

Câu 4: Campuchia có địa hình chủ yếu là

 • A. rừng núi
 • B. cao nguyên
 • D. đồng bằng dạng lòng chảo
 • D. đồng bằng

Câu 5: Địa hình phần lớn của Lào là

 • A. núi và cao nguyên
 • B. núi và đồng bằng
 • C. đồng bằng
 • D. cao nguyên và đồng bằng

Câu 6: Campuchia đánh bắt thủy sản nào?

 • A. Cá nước ngọt
 • B. Cá nước mặn
 • C. các loại thủy sản
 • D. mữc, tôm, cá

Câu 7: Nước Đông Nam Á nào không giáp biển

 • A. Campuchia
 • B. Thái Lan
 • C. Mi-an-ma
 • D. Lào

Câu 8: Pnôm Penh là thủ đô nước nào

 • A. Thái Lan
 • B. Lào
 • C. Campuchia
 • D. Mi-an-ma

Câu 9: Viêng Chăm là thủ đô của

 • A. Campuchia
 • B. Lào
 • C. Ma an san
 • D. Thái Lan

Câu 10: Campuchia nằm trong phía nào của Việt Nam?

 • A. Phía Bắc
 • B. Phía Tây Nam
 • C. Phía Nam
 • D. Phía Tây
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 19: Các nước láng giềng của Việt Nam sgk Địa lí 5 Trang 107


 • 91 lượt xem