Trắc nghiệm địa lí 5 bài 23: Châu Phi

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 23: Châu Phi. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Xa-van ở những nơi

 • A. mưa ít
 • B. đủ độ ẩm
 • C. mưa nhiều
 • D. có mưa

Câu 2: Đại bộ phận lãnh thổ châu Phi là

 • A. hoang mạc
 • B. cao nguyên
 • C. Xa-van
 • D. hoang mạc và xa-van

Câu 3: Hoang mạc Xa-ha-ra ở

 • A. Tây Phi
 • B. Đông Phi
 • C. Bắc Phi
 • D. Nam Phi

Câu 4: Châu Phi nằm ở phía nào của châu Á?

 • a. Phía đông
 • B. Phía tây nam
 • C. Phía nam
 • D. Phía bắc

Câu 5: Rừng rậm nhiệt đới ở châu Phi phát triển ở những nơi

 • A. có đủ độ ẩm
 • B. mưa nhiều
 • C. có mưa
 • D. mưa ít

Câu 6: Đường xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?

 • A. phía bắc châu lục
 • B. phía nam châu Lục
 • C. giũa châu lục
 • D. phía tây châu lục

Câu 7: Phía Bắc châu Phi là

 • A. Địa Trung Hải
 • B. Đại Tây Dương
 • C. Thái Bình Dương
 • D. Ấn Độ Dương

Câu 8: Phía tây châu Phi là

 • A. Địa Trung Hải
 • B. Đại Tây Dương
 • C. Thái Bình Dương
 • D. Đại Tây Dương

Câu 9: Châu Phi có khí hậu

 • A. Ôn hòa
 • B. nóng và khô nhất thế giới
 • C. nóng
 • D. khô nhất thế giới

Câu 10: Châu Phi nằm ở phía nào của châu Âu?

 • A. Phía Nam
 • B. Phía Bắc
 • C. Phía Đông
 • D. Phái Tây
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 23: Châu Phi sgk Địa lí 5 Trang 116


 • 29 lượt xem