Trắc nghiệm địa lí 5 bài 24: Châu Phi ( tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 24: Châu Phi ( tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ai Cập nằm ở

 • A. Bắc Phi
 • B. Nam Phi
 • C. Đông Phi
 • D. Tây phi

Câu 2: Châu Phi đang phát triển đối mặt với những khó khăn nào?

 • A. thiếu ăn, thiếu mặc
 • B. thiếu mặc, dịch bệnh
 • C. dịch bệnh, thiếu ăn
 • D. thiếu ăn, thiếu mặc, dịch bệnh

Câu 3: Các loại khoáng sản được khai thác ở châu phi là

 • A. vàng, kim cương
 • B. phốt phát, dầu khí
 • C. vàng, kim cương, phốt phát, dầu khí

Câu 4: . Ai Cập là cầu nối giữa châu Phi và

 • A. châu Âu
 • B. châu Á
 • C. châu Đại Dương
 • D. châu Mĩ

Câu 5: Châu Phi là châu lục có nền kinh tế

 • A. phát triển
 • B. đang pháp triển
 • C. không phát triển
 • D. chậm pháp triển

Câu 6: Các loại cây công nghiệp được trồng để xuất khẩu ở châu Phi là

 • A. ca cao, cà phê, bông, lạc
 • B. ca cao
 • C. cà phê
 • D. bông, lạc

Câu 7: Dân số châu Phi đứng thứ mấy trong số các châu lục thế giới?

 • A. thứ nhất
 • B. thứ hai
 • C. thứ ba
 • D. thứ tư

Câu 8: Cư dân châu Phi

 • A. chủ yếu là người da đen
 • B. người da đen
 • C. người da đen
 • D. là người da đen

Câu 9: Dân cư tập trung ở

 • A. vùng ven biển
 • B. vùng ven biển, các thung lũng sông
 • C, các thung lũng sông
 • D. ven biển, các hoang mạc

Câu 10: AI Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc về

 • A. vườn tren Ba-bi-lon
 • B. Vạn lí trường thành
 • C. Kim tự tháp
 • D. Ăng co vat
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 24: Châu Phi (tiếp) sgk Địa lí 5 Trang 118


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021