Trắc nghiệm địa lí 5 bài 27: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 25: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ôxtraylia xuất khẩu

 • A. lông cừu, len
 • B. thịt bò, sữa
 • C. lông cừu, sữa
 • D. lông cừu, len, thịt bò, sữa

Câu 2: Trên lục địa cư dân chủ yếu là người

 • A. da vàng
 • B. da đen
 • C. da trắng
 • D. da màu nâu sẫm

Câu 3: Dân số của châu Đại Dương năm 2004 là

 • A. 728 triệu người
 • B. 334,3 triệu người
 • C. 884 triệu người
 • D. 876 triệu người

Câu 4: Phần lớn diện tích lục đị Oxtraylia là

 • A. đồng bằng
 • B. hoang mạc
 • C. hoang mạc và xa-van
 • D. xa-van

Câu 5: Lục địa Oxtraylia có khí hậu

 • A. nhiệt đới
 • B. khô hạn
 • C. ôn đới
 • D. nóng

Câu 6: Động vật tiêu biểu của châu Nam Cực là

 • A. chim cánh cụt
 • D. lạc đà
 • C. gấu cô-a-la
 • D. căng-gu-ru

Câu 7: Túi có thú ở Ôxtraylia là

 • A. gấu
 • B. căng-gu-ru
 • C. căng-gu-ru, gấu cô-a-la
 • D. gấu cô-a-la

Câu 8: Lục đại Ôxtraylia có cây

 • A. bạch đàn
 • B, keo
 • C. dừa
 • D. bạch đàn, keo

Câu 9: Phần lớn các đảo châu Đại Dương có khí hậu

 • A. nóng ẩm
 • B. nóng
 • C. mát mẻ
 • D. ôn hòa

Câu 10: Phần lớn các đảo có

 • A. rừng rậm
 • B. rừng rậm hoặc rừng dừa
 • C. rừng dừa
 • D. bạch đàn và cây keo

Câu 11: Lạnh nhất thế giới là

 • A. châu Đại Dương
 • B. châu Âu
 • C. châu Nam Cực
 • D. châu Mĩ

Câu 12: Châu Đại Dương gồm

 • A. lục địa, đảo
 • B. đảo, quần đảo
 • C. quần đảo, lục địa
 • D. lục địa, đảo, quần đảo
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 27: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực sgk Địa lí 5 Trang 126


 • 58 lượt xem