Trắc nghiệm địa lí 5 bài 4: Sông ngòi

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 4: Sông ngòi. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đối với sản xuất và đời sống con người, trước hết sông ngòi cung cấp

 • A. thức ăn
 • B. nước
 • C. đường giao thông
 • D. thủy sản

Câu 2: Nước sông ở Việt Nam thường rất đục vào mùa nào

 • A. mùa hạ
 • B. mùa thu
 • C. mùa khô
 • D. mùa lũ

Câu 3: Lớn hơn cả miền Trung là:

 • A. sông Mã
 • B. sông Cả
 • C. sông Đà Rằng
 • D. tất cả các đáp án trên

Câu 4: Các con sông lớn ở miền Nam là

 • A. sông Tiền
 • B. sông Hậu
 • C. sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai
 • D. sông Tiền, sông Hậu

Câu 5: Sông miền Trung thường

 • A. nhỏ, ngắn, dốc
 • B. nhỏ
 • C, ngắn
 • D. dốc

Câu 6: Nước sông hạ thấp nhất vào mùa nào ở nước ta?

 • A. mùa thu
 • B. mùa xuân
 • C. mùa khô
 • D. mùa mưa

Câu 7: Sông ngòi đã bồi đắp nên

 • A. nhiều đồng bằng
 • B. đồng bằng
 • C. núi non
 • D. những vùng đất trù phú

Câu 8: Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên

 • A. sông Tiền
 • B. sông Hậu
 • C. sông Đồng Nai
 • D. sông Đà Rằng

Câu 9: Ở nước ta nước sông dâng cao vào mùa nào?

 • A. mùa khô
 • B. mùa mưa
 • C. mùa thu
 • D. mùa xuân

Câu 10: Miền Bắc có các con sông lớn là

 • A. sông Hồng, sông Đà
 • B. sông Hồng, sông Đà, sống Thái Bình
 • C. sông Hồng, sông Thái Bình
 • D. sông Đà, sông Thái Bình
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Sông ngòi sgk Địa lí 5 Trang 74


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021