Trắc nghiệm địa lí 5 bài 14: Giao thông vận tải

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 14: Giao thông vận tải . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tuyến đường sắt Bắc -Nam đi từ đâu đến đâu?

 • A. Lào cai đến TP Hồ Chí Minh
 • B. Mường Lay đến TP Hồ Chí Minh
 • C. Cao Bằng đến Cà Mau
 • D. Lạng Sơn đến Tp Hồ Chí Minh

Câu 2: Đầu mối giao thông quan trọng nhất nước ta là

 • A. Hà Nội
 • B. Hải Phòng
 • C. Đà Nẵng
 • D. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Câu 3: Năm 2003 khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường ô tô là

 • A. 21,8 triệu tấn
 • B. 175,9 triệu tấn
 • C. 55,3 triệu tấn
 • D. 8,4 triệu tấn

Câu 4: Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa là

 • A. đường ô tô
 • B. đường sắt
 • C. đường sông
 • D. đường biển

Câu 5: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở

 • A. Hà Nội
 • B. Hải Phòng
 • C. Thành phố Hồ Chí Minh
 • D. Đà Nẵng

Câu 6: Khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt năm 2003 là

 • A, 175,9 triệu tấn
 • B. 55,3 triệu tấn
 • C. 21,8 triệu tấn
 • D. 8,4 triệu tấn

Câu 7: Năm 2003 khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường ô tô là

 • A. 55,3 triệu tấn
 • B. 21,8 triệu tấn
 • C. 8,4 triệu tấn
 • D. 175,9 triệu tấn

Câu 8: Tuyến đường quốc lộ 1A đi từ đâu đến đâu?

 • A. Cao Bằng đến Cà Mau
 • B. Lạng Sơn đến Cà Mau
 • C. Cao Bằng đến Thành Phố Hồ Chí Minh
 • D. Mường Lay đến Cà Mau

Câu 9: Khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển năm 2003 là

 • A. 175,9 triệu tấn
 • B. 21,8 triệu tấn
 • C. 55,3 triệu tấn
 • D. 8,4 triệu tấn

Câu 10: Hai tuyến đường dài nhất nước ta là

 • A. đường sắt Bắc-Nam và đường biển
 • B. đường hàng không và đường biển
 • C. đường sắt Bắc-Nam và quốc lộ 1A
 • D. quốc lộ 1A và đường biển
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Giao thông vận tải sgk Địa lí 5 Trang 96


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021