Mô tả từng đại dương theo trình tự: Vị trí địa lí, diện tích và độ sâu trung bình?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 131 – sgk địa lí 5

Mô tả từng đại dương theo trình tự: Vị trí địa lí, diện tích và độ sâu trung bình?

Bài làm:

Tên Đại Dương

Vị trí địa lí

(nằm bán cầu nào)

Diện tích

(triệu km2)

Độ sâu TB (m)

Thái Bình Dương

Phần lớn nằm ở bán cầu Tây, phần nhỏ ở bán cầu Đông

180

4279

Bắc Băng Dương

Nằm ở vùng Cực Bắc

13

1134

Đại Tây Dương

Một nửa nằm ở bán cầu Đông, một nửa nằm ở bán cầu Tây

93

3530

Ấn Độ Dương

Nằm ở bán cầu Đông

75

3963

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021