Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên của châu Á?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 105 – sgk Địa lí 5

Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên của châu Á?

Bài làm:

Một số cảnh thiên nhiên của châu Á là: rừng lá kim, rừng cận nhiệt, rừng nhiệt đới ẩm, thảo nguyên, hoang mạc, cảnh quan núi cao…

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021