Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc bản đồ Tự nhiên Thế giới?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 123 – sgk Địa lí 5

Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc bản đồ Tự nhiên Thế giới?

Bài làm:

Trên bản đồ, các em tìm vị trí của Châu Mĩ.

  • Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương
  • Phía Tây giáp Thái Bình Dương
  • Phía Đông giáp Đại Tây Dương
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021