Vì sao khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 107 – sgk địa lí 5

Vì sao khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo?

Bài làm:

Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: khu vực Đông Nam Á có khí hậu gió mùa nóng ẩm và nhiều đồng bằng châu thổ đất phù sa màu mỡ.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021