Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên bản đồ tự nhiên Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 71 – sgk địa lí 5

Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên bản đồ tự nhiên Việt Nam?

Bài làm:

  • Tên một số dãy núi ở nước ta đó là: dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn, Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.
  • Để xác định vị trí các dãy núi trên bản đồ, các em chỉ cần tìm những vị trí có ghi tên của các dãy núi.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021