Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta và cho biết chúng phân bố ở đâu?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 71 – sgk địa lí 5

Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta và cho biết chúng phân bố ở đâu?

Bài làm:

 • Một số loại khoảng sản ở nước ta là: đồng, chì , sắt, than, dầu mỏ, thiếc…
 • Sự phân bố của các loại khoáng sản:
  • Than phân bố ở Vàng Danh, Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
  • Sắt phân bố ở Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Tĩnh
  • A – pa – tít phân bố ở Cam Đường tỉnh Lào Cai
  • Bô – xít phân bố ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên
  • Dầu mỏ phân bố ở vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Vàng phân bố ở Đồng Miêu
  • Khí tự nhiên phân bố ở Bà Rịa-Vũng Tàu, Thái Bình.
  • Thiếc phân bố ở Cao Bằng.

 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021