Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 90 – sgk địa lí 5

Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản?

Bài làm:

Những điều kiện để phát triển ngành thủy sản là:

  • Vùng biển rộng, có nhiều hải sản
  • Mạng lưới sông ngòi dày đặc
  • Người dân có nhiều kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng
  • Thị trường thủy sản ngày càng tăng cao….

=> Ngành thủy sản đang ngày càng phát triển ở nước ta.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021