Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 79 – sgk địa lí 5

Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta?

Bài làm:

Vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta là:

  • Vị trí vùng biển nước ta: Vùng biển nước ta là một bộ phận của Biển Đông. Biển bao bọc phía đông, nam và tây nam phần đất liền nước ta.

Đặc điểm của vùng biển nước ta:

  • Vùng biển nước ta không bao giờ đóng băng, thuận lợi cho người dân sản xuất và sinh hoạt.
  • Biển ở khu vực miền Bắc và miền Nam thường hay có bão.
  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021