Dựa vào hình 1, em hãy hoàn thành nội dung phù hợp?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 88 – sgk địa lí 5

Dựa vào hình 1, em hãy hoàn thành nội dung phù hợp?

Bài làm:

Cây trồng

Vật nuôi

Vùng núi

cà phê, cao su, chè, cây ăn quả.

Trâu, bò

Đồng bằng

Lúa gạo, cây ăn quả

Lợn, gia cầm

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021