Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 81 – sgk địa lí 5

Nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân?

Bài làm:

Tác dụng của rừng đối với đời sống nhân dân:

  • Rừng cung cấp nhiều loại sản vật, nhất là gỗ
  • Điều hòa khí hậu, che phủ đất và hạn chế nước mưa tràn, hạn chế gây lũ lụt ở đồng bằng.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021