Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa Cầu hoặc trên bản đồ tự nhiên Thế giới.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 131 – sgk địa lí 5

Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa Cầu hoặc trên bản đồ tự nhiên Thế giới.

Bài làm:

Tên của 4 đại dương trên thế giới là: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021