Đề thi cuối năm mới nhất lớp 5 môn Lịch sử - địa lí (có đáp án) năm học 2017 - 2018

  • 1 Đánh giá

Vậy là một năm học lại sắp sửa kết thúc. Các em lại bước vào giai đoạn củng cố kiến thức để bước vào kì thi cuối năm. Đây là kì thi quan trọng nhằm đánh giá được kết quả học tập của từng học sinh trong một năm học vừa qua. Vì vậy, để giúp các em củng cố kiến thức, KhoaHoc xin gửi đến các em bộ đề thi cuối năm học 2017 - 2018 của môn lịch sử - địa lí lớp 5 có kèm theo đáp án. Hi vọng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm bài tốt hơn và đạt được kết quả cao trong kì thi quan trọng sắp tới.

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam

Câu 2: Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ chấm (...) của đoạn văn cho thích hợp: hàng nghìn; Việt Nam và Liên Xô; xây dựng; 15 năm

Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả ..........(1).............. lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của ...........(2)...........cán bộ, công nhân .........(3)..................... là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp .............(4)...............đất nước.

Câu 3: Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì?

A. Có quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến Quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Có quyết định lấy tên nước là Việt Nam dân chủ cộng hoà; quyết định Quốc huy; Quốc kì là cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài hát Tiến Quân ca; Thủ đô là Hà Nội.

C. Có quyết định thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4: Em hãy cho biết nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình có vai trò gì đối với công cuộc xây dựng đất nước?

.............................................................................................................

Câu 5: Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm sao cho đúng:

Châu Á có số dân .......(1).............. .thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các..........(2)................châu thổ và sản xuất lúa gạo là chính.

Câu 6: Châu Phi là châu lục:

A. Có nhiều đồng bằng rộng lớn màu mỡ

B. Có nền kinh tế chậm phát triển

C. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 7: Trong các ý sau, ý nào nói không đúng đặc điểm của châu Nam Cực?

A. Động vật tiêu biểu ở châu Nam Cực là chim cánh cụt.

B. Châu Nam Cực là châu nằm ở vùng địa cực.

C. Châu Nam Cực có dân cư đông đúc.

Câu 8: Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?

............................................................................................

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: (1) 15 năm, (2) hàng nghìn, (3) Việt Nam và Liên Xô, (4) xây dựng

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là kết quả 15 năm lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của hàng nghìn cán bộ công nhân Việt nam và Liên Xô, là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Câu 5: (1) đông nhất, (2) đồng bằng

Câu 6: Đáp án B

Câu 7: Đáp án C

Câu 8: Khu vực này có đồng bằng ven sông lớn, đất đai màu mỡ, khí hậu thời tiết thuận lợi cho việc trồng lúa. Ngoài ra, dân cư tập trung đông đúc, có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc vào ngày tháng năm nào?

A. 7 – 5- 1954

B. 21 – 7 - 1973

C. 21 – 7 – 1954

D. 30 – 4 – 1975

Câu 2: Sự kiện lịch sử đã kết thức cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc là:

A. Chiến thắng Việt Bắc thu –đông 1947.

B. Chiến thắng Biên giới thu –đông 1950.

C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954.

D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Câu 3: Đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất là:

A. Ấn Độ Dương

B. Bắc Băng Dương

C. Đại Tây Dương

D. Thái Bình Dương

Câu 4: Châu Phi là châu lục?

A. Có nhiều đồng bằng rộng lớn màu mỡ

B. Có nền kinh tế chậm phát triển.

C. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

D. Xuất khẩu nhiều lương thực, thực phẩm.

Câu 5: Nối tên các châu lục ở cột A với các thông tin ở cột B cho phù hợp:

Châu Á

a. Rộng 10 triệu km2

b. Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục

Châu Âu

c. Chủ yếu là người da trắng

d. Đa số là người da vàng

Câu 6: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:

(Hồ Chí Minh; Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là ......................(1).......................................; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ......................(2).......................; Quốc ca là bài ..............(3)...................; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là ..................(4)..........................

Câu 7: Chọn câu đúng

a. Sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc

b. Hiệp định Pa – ri được kí ngày 30 - 4 - 1975

c. Tết Mậu Thân năm 1968, quân dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy

d. Bến Tre là tỉnh tiêu biểu của phong trào Đồng khởi

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu 1: Đáp án D

Câu 2: Đáp án C

Câu 3: Đáp án D

Câu 4: Đáp án B

Câu 5: Châu Á: Đáp án b và d

Châu Âu: Đáp án a và c

Câu 6: (1) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(2) Lá cờ đỏ sao vàng

(3) Tiến quân ca

(4) Hồ Chí Minh

Câu 7: Câu đúng là: A, C và D

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Chiến dịch Điên Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào?

A. 7- 6-1954.

B . 9-5-1954.

C. 17-5-1954.

D. 7- 5 -1954.

Câu 2: Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"?

A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.

B. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.

C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu

Câu 3: Cụm từ " nghìn cân treo sợi tóc" diễn tả tình thế hiểm nghèo của nước ta?

A. Sau Cách mạng tháng Tám

B. Trước Cách mạng tháng Tám

C. Cuối tháng 12 – 1946

D. Khi Pháp gửi tối hậu thư

Câu 4: Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?

.......................................................................................................

Câu 5: Ngành sản xuất chính của đa số người dân châu Á là:

A. Công, nông nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Công nghiệp

D. Thủ công nghiệp

Câu 6: Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Phi

B. Châu Mĩ

C. Châu Đại Dương

D. Châu Âu

Câu 7: Châu Nam Cực có khí hậu như thế nào?

A. Nóng ẩm

B. Mát mẻ

C. Lạnh nhất trên thế giới

D. Khí hậu khô

Câu 8: Kể tên các châu lục trên thế giới?

........................................................................................

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu 1: Đáp án D

Câu 2: Đáp án C

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ:

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm cho pháo đài khổng lồ của thực dân Pháp bị sụp đổ
  • Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Câu 5: Đáp án B

Câu 6: Đáp án A

Câu 7: Đáp án C

Câu 8: Đáp án Châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại dương và châu Nam Cực.

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào "Đồng khởi"?

A. Sài Gòn

B. Hà Nội

C. Bến Tre

D. Cần Thơ

Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là:

A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.

B. Đường số 1.

C. Đường Hồ Chí Minh.

D. Đường Hồ Chí Minh trên không.

Câu 3: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:

(Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là..................(1)..................; quyết định Quốc huy; Quốc kì là...................(2)....................; Quốc ca là bài ................(3)..................; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là ..................(4)...................

Câu 4: Dựa vào nội dung đã học, vì sao nói: "Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta"?

....................................................................................

Câu 5: Tại sao nói: "Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?

....................................................................................

Câu 6: Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:

A. Hà Nội

B. Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

C. Đà Nẵng

D. Cà Mau

Câu 7: Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì:

A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển.

B. Có nhiều đất đỏ ba dan.

C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và Cao Nguyên.

D. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn và ở ven biển.

Câu 8: Dân cư châu Phi chủ yếu là người:

A. Da trắng

B. Da vàng

C. Da đen

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 9: Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau:

"Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ..........(1)............., thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ..............(2)............. nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ............(3)................ nhất thế giới."

Câu 10: Trên trái đất có mấy đại dương ? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất?

..................................................................................................................

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án C

Câu 3: (1) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(2) Lá cờ đỏ sao vàng

(3) Tiến quân ca

(4) Hồ Chí Minh

Câu 4: Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta" vì: đó là ngày nhân dân ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất

Câu 5: Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta vì đó là ngày quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.

Câu 6: Đáp án B

Câu 7: Đáp án A

Câu 8: Đáp án C

Câu 9: (1) Khô hạn

(2) Lạnh

Câu 10: Trên trái đất có 4 đại dương.

  • Đó là những đại dương: Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương
  • Đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất là Thái Bình Dương.

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

Em hãy cho biết “tố cộng, diệt cộng” có nghĩa là gì?

A. Chính sách mới của nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.

B. Bôi nhọ, tiêu diệt những người cộng sản đấu tranh chống Mĩ – Diệm.

C. Tên một tổ chức của Mĩ.

D. Tên một Hiệp định được kí kết giữa ta và Mĩ.

Câu 2: Trong những ý dưới đây, ý nào đúng, ý nào sai?

A. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ nước ta hoàn toàn thống nhất.

B. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mĩ ra sức phá hoại Hiệp định.

C. Mĩ - Diệm tiến hành chính sách “tố cộng, diệt cộng”.

D. 1956 nước ta tiến hành tổng tuyến cử thành công.

E. 1960 phong trào đồng khởi nổ ra mạnh mẽ ở Bến Tre.

Đúng:…………………… Sai………………………………

Câu 3: Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng:

Lễ kí hiệp định Pa-ri

1-12 – 1972

Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập

27 – 1- 1973

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

25 – 4 – 1976

30 – 4 - 1975

Câu 4: Câu 4: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Vì sao phải tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước sau 1975?

A. Phải có nhà nước chung để lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo về tổ quốc.

B. Do nhân dân bận công việc nên phải tiến hành tổng tuyển cử ngay sau năm 1975.

C. Thực hiện theo kí kết giữa Ta với Mĩ.

D. Do Mĩ tiến hành các chính sách phá hoại Cách mạng của Ta.

Câu 5: Tại sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”? Em có suy nghĩ gì về việc máy bay Mĩ ném bom hủy diệt trường học, bệnh viện, nhà dân?

................................................................................................................................................................................................................

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng:

A. Ở Châu Á, núi và cao nguyên chiếm ¾ diện tích

B. Ở Châu Á, đồng bằng chiếm ¾ diện tích

C. Ở Châu Á núi và cao nguyên chiếm ¼ diện tích

D. Ở Châu Á, đồng bằng chiếm ¼ diện tích

Câu 7: Em hãy chọn đáp án đúng

Tại sao dân cư châu Á lại tập trung đông đúc ở các đồng bằng châu thổ.

A. Do ở đây ít xảy ra lũ lụt, hạn hán.

B. Do ở đồng bằng không xảy ra sạt lở đất giống như miền núi.

C. Do đất đai ở các đồng bằng màu mỡ, bằng phẳng, gần nguồn nước, thuận lợi phát triển kinh tế.

D. Do rừng núi có nhiều thú dữ nên họ phải di cư ra đồng bằng.

Câu 8: Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

B. Thái lan, Trung Quốc, Lào.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

Câu 9: Ngành kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á là ngành nào? Vì sao?

...........................................................................................................................

Câu 10: Câu 10: Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về châu Nam Cực?

...........................................................................................................................

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Câu đúng: B, C, E

Câu sai: A và D

Câu 3:

Lễ kí hiệp định Pa -ri

27/1/1973

Xe tăng tiến thẳng và Dinh Độc Lập

30/4/1975

Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội

25/4/1976

Câu 4: Đáp án A.

Câu 5: Đây là chiến dịch phòng không oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng oanh liệt này, quân dân ta và dư luận thế giới đã gọi đây là trận chiến “Điện Biên Phủ trên không”.

Câu 6: Các câu đúng là A và D

Câu 7: Đáp án C

Câu 8: Đáp án D

Câu 9: Khu vực Đông Nam Á ngành nông nghiệp là quan trọng. Vì ở đây có đồng bằng màu mỡ và khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 10: Châu Nam Cực là lục địa nằm xa nhất về phía Nam của Trái Đất. Hầu hết châu Nam Cực bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Đây là lục địa lạnh nhất, và không có dân cư sinh sống thường xuyên, thỉnh thoảng chi có một số nhà nghiên cứu đến khám phá. Động thực vật ở đây nghèo nàn chủ yếu là các động vật thích nghi được với khí hậu lạnh buốt như hải cẩu, chim cánh cụt….


  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021