Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 84 – sgk địa lí 5

Năm 2004, nước ta có bao nhiêu dân? Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á?

Bài làm:

  • Năm 2004, nước ta có 82 triệu dân
  • Số dân nước ta đứng thứ ba trong các nước ở khu vực Đông Nam Á.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021