Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác với châu Âu và châu Á?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 120 – sgk địa lí 5

Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác với châu Âu và châu Á?

Bài làm:

Đặc điểm kinh tế châu Phi khác với châu Âu và châu Á là:

  • Kinh tế của châu Phi chậm phát triển
  • Dân cư còn khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc, dịch bệnh tràn lan khắp nơi
  • Khu vực châu Phi chỉ có một số ít nước phát triển như Cộng hòa Nam Phi, An – giê – ri, Ai – Cập.
  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021