Người dân Châu Âu có đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 112 – sgk địa lí 5

Người dân Châu Âu có đặc điểm gì?

Bài làm:

Đặc điểm của người dân ở Châu Âu là:

  • Chủ yếu là người da trắng.
  • Dân cư phần lớn sống ở các thành phố và phân bố khá đều.
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021