Hoàn thành bảng sau vào vở

  • 2 Đánh giá

Câu 1: Trang 81 – sgk địa lí 5

Hoàn thành bảng sau vào vở:

Bài làm:

Loại đất

Phân bố

Đặc điểm

Phe – ra – lít

Vùng núi

Có màu đỏ vàng thường nghèo mùn, nếu được hình thành trên đá ba dan thì phì nhiêu hơn.

Phù sa

Đồng bằng

Đất đai màu mỡ do phù sa sông bồi đắp

  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021