Em hãy nêu đặc điểm của địa hình châu Mĩ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 123 – sgk Địa lí 5

Em hãy nêu đặc điểm của địa hình châu Mĩ?

Bài làm:

Địa hình của châu Mĩ thay đổi từ Tây sang Đông

  • Ở phía Tây có các dãy núi cao như dãy Cóoc – đi – e và An – đét.
  • Ở giữa là đồng bằng Trung tâm và đồng bằng A – ma – dôn.
  • Ở phía Đông là các dãy núi thấp và cao nguyên như dãy A-pa-lát và Bra-xin.
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021